poniedziałek, 22 sierpnia 2016

The enthusiasts of teaching

It may seem that THIS kind of problem only concerns people who are going to learn a foreign language. It is of course the question of HOW to do it, no matter whether you wish to master English, German, Spanish or any other language. When you want to learn something new or just improve your foregoing skills, you always look for the most efficient way to do it. But what about people whose job and passion is to transmit their knowledge to other people? Yes! They always look for the best way, too. As you probably suspect, there is not one 'perfect' way of teaching. There are many different factors such as the teacher's skills, disposition, experience and attitude towards students and – last, but not least – THE METHOD of teaching. 
You should check up on various methods in order to find out which one is the most suitable for you as a teacher as well as effective for your students or customers. We would like to present to you a tried and tested method of teaching languages: the direct method, on which the coursebooks published by the Direct Language Lab team are based.

The basic purpose of this method is to encourage students to overcome their fear of speaking, from the very first lesson. Just take a look at the video below to find out more about the direct method:  
Direct Language Lab publishes direct method coursebooks for teaching languages (English, German, Spanish, French and Russian) with carefully selected subject areas, interesting questions and useful vocabulary. Students can also practise the correct pronunciation and revise the material at home or on the go, thanks to MP3 CDs which accompany coursebooks. Watch the video to find out more about our books for different languages and age groups:
The direct method is used by language teachers and learners all over the world. The materials for teaching designed by Direct Language Lab are currently available in language schools in over 30 countries. Thousands of satisfied customers are the best proof that the Direct Language Lab coursebooks based on the principles of the direct method bring expected results to both students and teachers.

Miłośnicy nauczania

Może się wydawać, iż TEN rodzaj problemu dotyczy wyłącznie ludzi, którzy zamierzają uczyć się języka obcego. Chodzi oczywiście o to JAK to robić, bez względu na to czy pragniesz opanować język angielski, niemiecki, hiszpański czy też jakikolwiek inny. Kiedy pragniesz nauczyć się czegoś nowego lub też udoskonalić swoje dotychczasowe umiejętności, poszukujesz zwykle najbardziej efektywnego sposobu.Co natomiast z osobami, których pracą oraz pasją jest przekazywanie zdobytej wiedzy innym ludziom? Zgadza się! Oni również poszukują najlepszego sposobu, aby tego dokonać. Jak prawdopodobnie się domyślasz, nie ma jednego idealnego sposobu nauczania. Należy wziąć pod uwagę wiele ważnych czynników takich jak: umiejętności nauczyciela, jego usposobienie, doświadczenie, podejście do uczniów i – jako ostatnie, lecz najważniejsze – stosowaną METODĘ nauczania.

Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie kilku metod, aby odnaleźć i wybrać tę, która najbardziej będzie Tobie odpowiadała jako nauczycielowi oraz zadowalała skutecznością Twoich uczniów bądź klientów. Pragniemy zatem przedstawić Ci wypróbowaną i efektywną metodę nauczania języków obcych: metodę bezpośrednią, w oparciu o którą stworzono nowoczesne podręczniki wydawane przez grupę Direct Language Lab.

Głównym celem wspomnianej metody jest zachęcenie uczniów do pokonania strachu przed mówieniem - i to już od pierwszych zajęć! Zerknij na poniższy filmik, a dowiesz się szczegółów dotyczących metody bezpośredniej.
Direct Language Lab publikuje podręczniki do nauki wielu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego) w sposób staranny dobierając zakres tematyczny, interesujące pytania oraz przydatne słownictwo. Uczniowie mają również możliwość ćwiczenia poprawnej wymowy i powtarzania materiału w domu bądź w drodze, dzięki załączonej do każdego podręcznika płycie. Oglądając poniższy film, dowiesz się więcej o wspomnianych podręcznikach w różnych wersjach językowych oraz ich przeznaczeniu dla różnych grup wiekowych.
Metoda bezpośrednia stosowana  jest przez nauczycieli oraz uczniów na całym świecie. Materiały do nauczania zaprojektowane przez Direct Language Lab są obecnie dostępne w szkołach w ponad 30 krajach! Tysiące zadowolonych klientów stanowią największy dowód na to, iż podręczniki Direct Language Lab oparte na zasadach metody bezpośredniej przynoszą oczekiwane efekty zarówno uczniom jak i nauczycielom.

poniedziałek, 18 lipca 2016

BRITISH VS. AMERICAN ENGLISH

You may think that knowing a foreign language is a trouble-free way to express your thoughts to foreigners. You may also believe that knowing a certain language perfectly, guarantees you that you will understand your foreign friends. But... the same language doesn't always mean that it's the same all over the world - unfortunately. 

British English and American English is a classic example of this: when it comes to vocabulary and different mindsets between the two. It is said that American people are rather sociable whereas British people seem to be more withdrawn and reserved, but should we really rely on this stereotypical view? Maybe Americans are more courageous when it comes to achieving professional success. They are more self-confident and believe that they can achieve whatever they set their mind simply by working hard. 

But look at such Brits as actress Emilia Clark who plays Daenerys Targaryen - one of the main characters in the well-known series "Game of thrones", or comic Rowan Atkinson – famous for his role as Mr. Bean. They aren‘t boring or cool, are they? :) But even stereotypical aspects don't always seem to fit. There is a lot of truth in the belief that it can be difficult for Brits and Americans to understand each another. It's often because of different vocabulary, pronunciation or... slang. 

As you can see in the interview below, it can sometimes be a great source of fun. So, let's see what kind of slang words Hugh Laurie and the famous TV personality Ellen DeGeneres served to each other.FLOSSING (AmE) – it's showing off
CHINWAG (BrE) – to chat
BADONKADONK (AmE) – it's an extremely curvaceous female behind
CHUFFED TO BITS (BrE) – to be really pleased, excited
SHAWTY (AmE) – veeery veeery attractive girl ;)

So, it's quite funny and sometimes astonishing especially when it comes to every-day use of the same language. However, slang is slang so it has the right to be different and sophisticated. But what will you say if you find out that there are over 21 various accents all over the world? You can listen to them just in video below (you can start from 0:30):
So it's good to become familiar with various accents to be able to understand people using English in all corners of the world. But the most "difficult" thing is definitely the vocabulary.
As you can see, learning a foreign language is something perpetual. But as we wrote here www.directlanguagelab.blogspot.com on our blog, there are many ways to make it easier. So, don't waste your time. Start improving your English (or any other language) so you can communicate clearly with both Americans and Brits! :)


BRYTYJSKI VS. AMERYKAŃSKI

Mógłbyś pomyśleć, że znajomość języka obcego stanowi nieskomplikowany sposób, aby przedstawić swoje myśli obcokrajowcom. Mógłbyś pomyśleć, że skoro znasz jakiś język perfekcyjnie, nie ma możliwości, żeby nie zrozumieć swojego zagranicznego przyjaciela. Jednak...taki sam język niestety nie zawsze oznacza, że jest on identyczny na całym świecie.

Angielski brytyjski i angielski amerykański stanowią jeden z klasycznych przykładów: począwszy od stosowanego słownictwa, a kończąc na sposobie myślenia. Mówi się, że Amerykanie są raczej towarzyscy, podczas gdy Brytyjczycy wydają się być bardziej skryci i zdystansowani. Jednak czy naprawdę powinniśmy polegać na stereotypach? Być może Amerykanie są bardziej odważni, jeśli chodzi o osiąganie zawodowych celów. Cechuje ich większa pewność siebie oraz wiara, że dzięki ciężkiej pracy, mogą osiągnąć cokolwiek o czym zamarzą.

Jednak spójrzmy choćby na Emilię Clark, brytyjską aktorkę, która odgrywa rolę Daenerys Targaryen – jednej z głównych postaci w bardzo popularnym serialu "Gra o tron", bądź też na kultowego komika, Rowana Atkinsona, znanego jako odtwórca roli Jasia Fasoli. Nie określilibyśmy ich jako nudnych czy też chłodnych, nieprawdaż? :) Zatem nawet utarte stereotypy nie zawsze sprawdzają się w rzeczywistości. Jakkolwiek, jest wiele prawdy w poglądzie, iż Brytyjczycy oraz Amerykanie często napotykają trudności podczas wspólnej rozmowy, co wynika z odmiennego słownictwa, wymowy czy też...slangu.

W poniższym wywiadzie możesz zauważyć, iż różnice te mogą przynieść wiele zabawy. :) Zobacz, jaki rodzaj slangowego słownictwa zaserwowali sobie nawzajem Hugh Laurie oraz znana prezenterka telewizyjna, Ellen DeGeneres.
FLOSSING (AmE) – szpanowanie, popisywanie się
CHINWAG (BrE) – plotkować, gadać
BADONKADONK (AmE) – duża, kształtna pupa kobiety
CHUFFED TO BITS (BrE) – bardzo podekscytowany
SHAWTY (AmE) – ekm... baaaaardzo atrakcyjna dziewczyna ;)

Cóż, jest to dość zabawne i zdumiewające, zwłaszcza jeśli chodzi o codzienne użytkowanie tego samego języka. Jakkolwiek, slang to slang, zatem ma prawo być zróżnicowany i wyszukany. Jednakże co powiesz, jeśli się dowiesz, że na całym świecie możemy rozróżnić przynajmniej 21 różnych akcentów języka angielskiego? Możesz je odsłuchać w poniższym filmiku (możesz zacząć od 0:30):
Dobrze jest znać kilka akcentów, aby móc bez większych przeszkód porozumieć się z anglojęzycznymi osobami w wielu zakątkach świata. Jednakże zdecydowanie "najtrudniejszą" kwestią jest słownictwo:
Jak można zauważyć, nauka języka obcego jest czymś nieustannym, ale jak wspomnieliśmy w naszym poście na www.directlanguagelab.blogspot.com , istnieje wiele sposobów, aby nauka ta stała się łatwiejsza. Zatem nie trać czasu! Zacznij ulepszać swój angielski (bądź inny język obcy), aby bez większych przeszkód móc komunikować się zarówno z Brytyjczykami jak i Amerykanami.

wtorek, 7 czerwca 2016

10 wskazówek jak efektywnie uczyć się języka obcego

Jak pisaliśmy w jednym z naszych pierwszych postów , języki obce są czymś, czemu naprawdę warto poświęcić swój czas. Jednak rozpoczynając naukę, zapewne każdy z nas zmaga się z pytaniem: Jak robić to w sposób przynoszący widoczne i zadowalające efekty? Co zrobić, aby zapobiec zapominaniu niedawno przyswojonych słówek czy też ocenić osiągany postęp? Poniżej mamy dla Was 10 wskazówek, jak skutecznie radzić sobie z nauką języków obcych!

1. BĄDŹ SYSTEMATYCZNY

Tak...Bycie systematycznym potrafi być naprawdę trudne, gdyż każdy z nas ma w sobie budzącego się od czasu do czasu małego (bądź dużego ;) ) leniuszka. Ponadto systematyczność wydaje się bardziej pasować do możliwości czasowych uczniów lub studentów, którzy często nie muszą rozmyślać o obowiązkach związanych z pracą, opieką nad dziećmi, nakarmieniem psa itd. Jednak każdy z nas słyszał te magiczne stwierdzenia: "Chcieć to móc" lub "Dla chcącego nic trudnego". ;) Zdecydowanie szybsze i lepsze efekty osiągniemy ucząc się regularnie małych partii materiału niż pochłaniając połowę książki za jednym razem. 15-20-minutowa nauka każdego dnia jest zdecydowanie mniej męcząca i bardziej satysfakcjonująca niż 3-godzinne wkuwanie. Tak pojmowana systematyczność uczenia się sprawia, że łatwiej przyswajamy nową wiedzę, zaś nauka języka staje się czystą przyjemnością.


2. OGLĄDAJ FILMY

Czy masz swój ulubiony film? Jeśli tak, może warto spróbować obejrzeć go w pożądanym języku obcym? Oglądanie filmu, który uwielbiasz, pomoże Ci skupić się na wypowiedziach bohaterów poprzez wzbudzenie Twojej ciekawości. Jeśli stwierdzisz, że taka forma Cię przerasta, zawsze możesz włączyć napisy oraz zapisywać nieznane wyrazy i sformułowania. Na początku może się to wydawać dość trudnym wyzwaniem, lecz Twoja satysfakcja będzie naprawdę ogromna, gdy zauważysz choćby najmniejszy postęp. Możemy Cię zapewnić, że wytrwałe stosowanie tego sposobu sprawi, że dość szybko będziesz w stanie zrozumieć audycje radiowe oraz programy telewizyjne z większą łatwością.


3. UŻYWAJ FISZEK

Ciągłe zapominanie słówek, których niedawno zdołaliśmy się nauczyć może być bardzo frustrujące. Natomiast noszenie ze sobą wszędzie grubego notesu nie wydaje się zbyt wygodnym rozwiązaniem, podobnie jak przemierzanie listy wypisanych słówek w poszukiwaniu tego, które w danym momencie Cię interesuje. W kwestii słówek zdecydowanie najlepiej sprawdzą się fiszki - czy to w formie papierowej czy też aplikacji na telefon. Używając fiszek możesz grupować je w dowolny sposób: wg kategorii, stopnia zaawansowania, stopnia trudności w zapamiętaniu itd. Wybór należy do Ciebie. Warto spróbować znaleźć rozwiązanie, które będzie dla nas najbardziej dogodne i pomoże osiągnąć pożądane efekty.4. GRAJ W GRY

To świetna sprawa móc łączyć przyjemne z pożytecznym. Zatem jeśli masz swoją ulubioną grę komputerową, bez której wręcz nie możesz się obejść, spróbuj korzystać z niej w wersji obcojęzycznej. Podobno seria gier Final Fantasy stanowi bardzo częsty wybór osób, które w przyjemny sposób pragną przyswoić język obcy. Może ktoś z Was może to potwierdzić w oparciu o własne doświadczenia? ;) Jest to metoda zbliżona do tej, która dotyczy oglądania ulubionych filmów. Warto pamiętać, że nauka przychodzi nam w łatwy i naturalny sposób, gdy dotyczy czegoś, co sprawia nam wielką przyjemność.


5. CZYTAJ KSIĄŻKI

Jeśli jesteś molem książkowym to nauka języka poprzez czytanie będzie dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Na rynku znajdziemy wiele ciekawych i uznanych  książek w różnych wersjach językowych. Na początku - żeby się nie zniechęcić - warto sięgnąć po mniej skomplikowaną lekturę. Pamiętaj, że nie musisz rozumieć każdego słówka czy zwrotu - zawsze natkniesz się choć na jedno nieznane wyrażenie. Celem jest ćwiczenie ogólnego zrozumienia treści i sensu, a nie sporządzanie skrupulatnego przekładu w naszej głowie. :) Zapewniamy Cię, że z każdą koleją książką będzie coraz łatwiej i przyjemniej!6. DOŁĄCZ DO FORUM INTERNETOWEGO

Czerpiesz radość z kontaktów z innymi ludźmi? Koniecznie rozważ zapisanie się do forum internetowego. Jest to świetny sposób na komunikowanie się w wybranym języku obcym z wybraną grupą ludzi. Dzięki temu jednocześnie rozwiniesz swoje umiejętności w pisaniu oraz poszerzysz słownictwo. Ponadto poczujesz się pewniej w prowadzeniu rozmów, co korzystnie będzie wpływać na Twoją dalszą chęć nauki.


7. STARAJ SIĘ DUŻO PISAĆ

Prawdopodobnie nie byłbyś zainteresowany pisaniem o sprawach, które działają na Ciebie usypiająco... Co jednak powiesz na spisywanie codziennych wydarzeń lub pisanie pamiętnika w języku obcym? Być może prowadzenie dwujęzycznego bloga dotyczącego mody, środowiska, ekologicznego stylu życia, polityki, motoryzacji lub kosmetyków, dawałoby Ci wiele przyjemności i możliwości rozwijania swoich umiejętności językowych? Pomysłów na tematykę jest nieskończenie wiele, tak jak i korzyści wynikających z takiej aktywności.


8. O CZYM ONI ŚPIEWAJĄ?

Każdy z nas ma swoją ulubioną piosenkę, wokalistę czy zespół muzyczny. Próba zrozumienia tego, o czym opowiada dany utwór stanowi nie tylko dobrą zabawę, lecz okazję do odkrycia nowych idiomów, wyrażeń i słownictwa (nierzadko slangu) używanego na co dzień przez młodych ludzi. Jeśli lubisz śpiewać, możesz nauczyć się na pamięć bardziej wyszukanego utworu i zaimponować innym jego znajomością. Nawet jeśli Twój wokal nie przypadnie im do gustu, przynajmniej będziesz wiedział o czym śpiewasz... ;)


9. SPOTKANIA GRUPOWE

Jeśli mieszkasz w mieście, być może masz możliwość dołączenia do grupy organizującej konwersacje w języku obcym. Największa zaletą tej metody jest to, że uczysz się myśleć w danym języku oraz nabierasz naturalnej płynności w swoich wypowiedziach. Przestajesz zamartwiać się swoją nie do końca perfekcyjną znajomością gramatyki, zaś skupiasz się na konwersacji. Najważniejsze jest to, aby nie bać się mówić. Dzięki temu unikniesz nużącego uczenia się na pamięć, gdyż poprzez bezpośrednie rozmowy przyswoisz sobie wiele reguł oraz słownictwa mimowolnie. Na początku możesz być wręcz przerażony, ale bardzo szybko uczucie to ustąpi poczuciu satysfakcji i większej pewności siebie. :)
10. SPRÓBUJ INNEGO SPOSOBU NAUCZANIA

Możemy przedstawić i doradzić Ci przeróżne sposoby uczenia się języka obcego, lecz tak naprawdę tylko Ty wiesz, jaka metoda u Ciebie zadziała. Może nie jesteś zbyt dobry w zarządzaniu swoim czasem i warto by było rozważyć zapisanie się do prywatnej szkoły językowej? Rynek edukacyjny oferuje naprawdę wiele form nauki. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, uczenie się poprzez praktykę oraz zależy Ci na rozwijaniu wielu umiejętności (pisania, czytania, słuchania i znajomości gramatyki), powinieneś zainteresować się naszą niezawodną metodą! ;)

10 Tips to Learn a Foreign Language Effectively

As we wrote in our very first post it is definitely worth learning foreign languages. But the question that always arises is HOW? How can you learn new words without allowing them to go in one ear and out the other, and how is it possible to know you are going in the right direction and making progress? Here our 10 tips to help you know how!


1. BE SYSTEMATIC

Yes, we agree. Being systematic can be difficult at times because of the lazybones inside all of us from time to time. Being systematic also seems like something just for students because they don’t have to think about responsibilities at work, running after the children, feeding the dog and so on but as they say where there’s a will, there’s a way. It is much more effective to study small chunks of information frequently than a lot of material in one go. Studying 15 to 20 minutes a day is less tiring and much more satisfying than a 3-hour cram session. This kind of systematic learning makes information easier to take in and makes learning a foreign language a truly pleasant experience.2. WATCH FILMS

Have you got a favourite film? So, why not try to watch it in your new favourite language? Watching a film you love will help you focus on what the characters are talking about and inspire your curiosity. If understanding the original language seems too much of a challenge then you can always switch on the subtitles and write down the new words and phrases you learn. At the beginning it can be quite difficult but you will be SO happy and satisfied when you see how far you come with each little step. Additionally, we can assure you that you will soon start finding it easier to understand TV journalists, radio commentators and other films in your chosen foreign language.


3. USE FLASH CARDS

Forgetting words that you have just learnt over and over can be very frustrating. We have all experienced having a word on the tip of the tongue but not being able to quite remember it. It’s not very convenient to carry a thick notebook everywhere you go or to go through your wordlist to find the word you are looking for. Using flash cards is the answer. It doesn’t matter whether they are in paper format or whether you use an app. It is a matter of personal preference. By using flashcards you are able to group them into categories like people, numbers and jobs or even known, still learning and difficult to remember. Find the solution that meets your needs.


4. PLAY COMPUTER GAMES

It is a great idea to connect nice things with useful things. If you have a computer game that you can’t live without try playing it using a version in a foreign language. It is said that the Final Fantasy series of games is a computer game of choice for learning a foreign language. Can anyone here admit to it? It is a similar method to watching your favourite films. Learning happens naturally when it is connected with something you love doing.


5. READ BOOKS

If you are a book worm there is no better way to learn a foreign language than by reading a good book. You can find many interesting books that have originally been published in another language. You can also start with simple books in order not to discourage yourself for reading. Most importantly, while reading you don’t need to know all the words. It is important to understand what the book is about rather than every word. There will always be words that you haven’t learnt. Try to understand the context of the book and you will start to see a noticeable increase in your language development.6. JOIN INTERNET FORUMS

If you enjoy connecting with other people online you should seriously consider taking advantage of internet forums. You can chat with people all over the world without the fear of communicating in another language. You will definitely improve your writing skills and enrich your vocabulary at the same time. It will likely give you more self-confidence and motivation to continue working on the language.


7. WRITE A LOT

You may not be interested in writing about things that make you feel bored. But what about writing down the daily events in your life in a journal? Or maybe writing a blog would be something pleasant for you? You could write about fashion, the environment, an eco-lifestyle, politics or cosmetics. In fact the list of things that might interest you is probably endless. It is a great way of developing your thinking and writing skills in a foreign language and is perfect for developing your vocabulary.


8. WHAT THEY ARE SINGING ABOUT ?

All of us have a favourite song, singer or band. Trying to understand what they are singing about is not only fun but perfect for learning idioms, phrases and vocabulary used in everyday life by young people. If you like singing you can also try to remember the lyrics and impress your friends by showing them you can sing a song in a foreign language. Even if they don’t like your singing, you will be able to understand what the song is about and feel like a rock star at the same time… ;)


9. GROUP MEETINGS

If you live in a city you may have an opportunity to join various groups of people who meet, just to talk in foreign languages. The biggest advantage of this is that you learn to think in that foreign language and speak in natural and fluent way. You stop being afraid of using perfect grammar and you focus on communication. The most important factor is not to be afraid of speaking. Thanks to that, you won’t be learning things off by heart but you will be picking up new words and phrases by simply listening to what other people are saying. They will probably feel as scared as you in the beginning but this may soon turn into a wonderful relationship.
10. TRY DIFFERENT TYPES OF TEACHING

We can advise you of many ways of learning foreign languages but you are the only person who really knows what kind of impulses really work on you. Maybe you are not good at managing your time, so it would be better to join a private language school. The education market offers various ways of studying. If you like to have direct contact with people, learn by practicing and have the opportunity to study all the necessary skills (writing, reading, speaking, listening, grammar etc.) then you should seriously check out our method ;)

niedziela, 24 kwietnia 2016

Hong Kong Educational Fair


Some time ago we had an opportunity to take part in Asia’s leading education show - Learning and Teaching Expo. Hosted in Hong Kong and supported by the Education Bureau of the HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region) Government, this fair allows people from all around the world to familiarise themselves with the most innovative methods and ways of teaching. It’s a great opportunity to present educational products, exchange ideas, share experiences and interact with other people from within the industry.


We took this opportunity to showcase our coursebooks which have attracted considerable interest from many of the participants from around the globe. It was such a pleasure for us to talk to so many people from different countries. Even more exciting was the fact that many of them had heard about the effectiveness of the Direct Method as a way of teaching foreign languages - so nice that it has assured us that it is worth continuing to develop.


Looking for inspiration, we decided to talk to other suppliers about innovative teaching techniques and the use of technology. It was exciting and allowed us to gain more experience, knowledge and form some new friendships.

Apart from all these things, we were in Hong Kong. There was no possibility to avoid beautiful places situated in this large and vibrant city. There’s no way to express our enchantment with everything we saw. That is why we have decided to add a few photos to this text.So, if you’re a person who has a job connected with teaching or supplying education products, we can highly recommend taking part in such a fair. It’s not only a fulfilling experience, but you can also raise your awareness of developing educational technology. It is also quite a good opportunity for providers to find out about today’s needs for educational systems, which can allow them to improve their products and open themselves up to new ideas. We strongly recommend this fair ! :)