środa, 31 sierpnia 2016

Tak, możesz. Możesz zyskać na czasie.Jeśli jesteś jedną z tych osób, które wydają się żyć w ciągłym pośpiechu, prawdopodobnie nie wyobrażasz sobie sytuacji, aby pozwolić sobie na spędzanie dodatkowych godzin na kursie językowym. Być może ciężko pracujesz i spędzasz całe dni w biurze albo lenistwo stało się twoim "przyjacielem", zmuszając cię do robienia tych wszystkich innych rzeczy, które stają się pewnego rodzaju wymówką, aby nie zajmować się sprawami, którymi naprawdę powinieneś – zapewne dokładnie wiesz co mamy na myśli, gdyż chyba wszyscy mamy podobnie. ;) Może być to również całkiem przerażające i trudne by uczyć się w obecności innych, w dodatku obcych ludzi. Jeśli jednak pragniesz nauczyć się nowego języka obcego lub rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności, możesz zdecydować się na... łatwo dostępny kurs internetowy. Jest naprawdę wiele zalet takiego sposobu nauki, zwłaszcza kiedy lubisz uczyć się samodzielnie.
Nasze kursy online pozwalają Ci na naukę w dowolnym miejscu i o każdej porze, ponieważ zostały one specjalnie zaprojektowane i dostosowane do tego, aby korzystać z nich na przenośnych urządzeniach. Kursy te mogą Tobie pomóc w lepszym organizowaniu czasu, dzięki wprowadzonemu systemowi powtórek. Już nie będziesz wymyślać wymówek, aby ominąć zadania domowe! ;) Wszystko jest przedstawione w bardzo przejrzysty sposób. Dostępne kursy zostały stworzone w oparciu o metodę bezpośrednią, dzięki której uczysz się poprzez czytanie, oglądanie, słuchanie i pisanie. Zerknij na poniższy filmik, a dowiesz się o zaletach kursów Direct Language Hub: 

Jak widzisz, kursy zawierają wiele różnorodnych ćwiczeń, które sprawiają, że są one atrakcyjne, a nie nudne. Jeśli zastanawiasz się nad ceną – będziesz mile zaskoczony naszą ofertą ! :) Na naszej platformie możesz wybrać kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Możesz wybrać dowolny akcent, poziom zaawansowania oraz tematykę. Dzięki opisowi każdego z dostępnych kursów, nie powinieneś mieć problemów z podjęciem decyzji, który z nich wybrać. Kursy Direct Language Hub zostały rozbudowane i ulepszone przez specjalistów, więc na pewno cię nie rozczarują. Zobacz sam:
Zatem jeśli poszukujesz profesjonalnego kursu językowego online, nie zwlekaj i sprawdź naszą ofertę już teraz: http://dlhub.eu/

wtorek, 30 sierpnia 2016

Yes, you can. You can make time. If you are one of those people who seem to be in a rush all the time, you probably can‘t imagine a situation that would allow you to find a few hours to go out to attend a language course. Maybe you work too hard and spend too much time in the office or perhaps laziness is a friend of yours, forcing you to put off all those things you know you should do in favour of doing something else that gives you an excuse for not doing the things you should do - you know what I’m talking about because we’ve all done it ;)  It can also be a frightening experience and very hard to learn among other people you don't know but if you want to learn a new language or improve your foreign language skills you can choose... an easily accessible online course. There are many advantages of learning in this way, especially if you prefer learning by yourself. 


  

Our online courses allow you to learn in any place and at any time because they have been designed to be used on mobile devices. These courses can also help you manage your time better thanks to revision exercises that have been built into the course. You’ll never have to make up an excuse for not doing your homework again!

Everything is presented very clearly. All online courses are based on the direct method so you learn by reading, looking, listening and writing. Just take a look at the video below to find out more about the advantages of Direct Language Hub's courses:  
As you can see, there are a lot of various exercises that make our online courses attractive – not boring. If you’re worried about prices – they are attractive, too! :) You can choose the English, German, Spanish or French course on our online platform. There are also various accents, levels and topics. Thanks to the description of each course you shouldn't have any doubts as to which one will be the best for you. Direct Language Hub's courses have been developed by specialists, so they won't let you down. See for yourself:So, if you are looking for a professional online language course, take a chance and check out our offer now: http://dlhub.eu/eng/

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

The enthusiasts of teaching

It may seem that THIS kind of problem only concerns people who are going to learn a foreign language. It is of course the question of HOW to do it, no matter whether you wish to master English, German, Spanish or any other language. When you want to learn something new or just improve your foregoing skills, you always look for the most efficient way to do it. But what about people whose job and passion is to transmit their knowledge to other people? Yes! They always look for the best way, too. As you probably suspect, there is not one 'perfect' way of teaching. There are many different factors such as the teacher's skills, disposition, experience and attitude towards students and – last, but not least – THE METHOD of teaching. 
You should check up on various methods in order to find out which one is the most suitable for you as a teacher as well as effective for your students or customers. We would like to present to you a tried and tested method of teaching languages: the direct method, on which the coursebooks published by the Direct Language Lab team are based.

The basic purpose of this method is to encourage students to overcome their fear of speaking, from the very first lesson. Just take a look at the video below to find out more about the direct method:  
Direct Language Lab publishes direct method coursebooks for teaching languages (English, German, Spanish, French and Russian) with carefully selected subject areas, interesting questions and useful vocabulary. Students can also practise the correct pronunciation and revise the material at home or on the go, thanks to MP3 CDs which accompany coursebooks. Watch the video to find out more about our books for different languages and age groups:
The direct method is used by language teachers and learners all over the world. The materials for teaching designed by Direct Language Lab are currently available in language schools in over 30 countries. Thousands of satisfied customers are the best proof that the Direct Language Lab coursebooks based on the principles of the direct method bring expected results to both students and teachers.

Miłośnicy nauczania

Może się wydawać, iż TEN rodzaj problemu dotyczy wyłącznie ludzi, którzy zamierzają uczyć się języka obcego. Chodzi oczywiście o to JAK to robić, bez względu na to czy pragniesz opanować język angielski, niemiecki, hiszpański czy też jakikolwiek inny. Kiedy pragniesz nauczyć się czegoś nowego lub też udoskonalić swoje dotychczasowe umiejętności, poszukujesz zwykle najbardziej efektywnego sposobu.Co natomiast z osobami, których pracą oraz pasją jest przekazywanie zdobytej wiedzy innym ludziom? Zgadza się! Oni również poszukują najlepszego sposobu, aby tego dokonać. Jak prawdopodobnie się domyślasz, nie ma jednego idealnego sposobu nauczania. Należy wziąć pod uwagę wiele ważnych czynników takich jak: umiejętności nauczyciela, jego usposobienie, doświadczenie, podejście do uczniów i – jako ostatnie, lecz najważniejsze – stosowaną METODĘ nauczania.

Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie kilku metod, aby odnaleźć i wybrać tę, która najbardziej będzie Tobie odpowiadała jako nauczycielowi oraz zadowalała skutecznością Twoich uczniów bądź klientów. Pragniemy zatem przedstawić Ci wypróbowaną i efektywną metodę nauczania języków obcych: metodę bezpośrednią, w oparciu o którą stworzono nowoczesne podręczniki wydawane przez grupę Direct Language Lab.

Głównym celem wspomnianej metody jest zachęcenie uczniów do pokonania strachu przed mówieniem - i to już od pierwszych zajęć! Zerknij na poniższy filmik, a dowiesz się szczegółów dotyczących metody bezpośredniej.
Direct Language Lab publikuje podręczniki do nauki wielu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego) w sposób staranny dobierając zakres tematyczny, interesujące pytania oraz przydatne słownictwo. Uczniowie mają również możliwość ćwiczenia poprawnej wymowy i powtarzania materiału w domu bądź w drodze, dzięki załączonej do każdego podręcznika płycie. Oglądając poniższy film, dowiesz się więcej o wspomnianych podręcznikach w różnych wersjach językowych oraz ich przeznaczeniu dla różnych grup wiekowych.
Metoda bezpośrednia stosowana  jest przez nauczycieli oraz uczniów na całym świecie. Materiały do nauczania zaprojektowane przez Direct Language Lab są obecnie dostępne w szkołach w ponad 30 krajach! Tysiące zadowolonych klientów stanowią największy dowód na to, iż podręczniki Direct Language Lab oparte na zasadach metody bezpośredniej przynoszą oczekiwane efekty zarówno uczniom jak i nauczycielom.

poniedziałek, 18 lipca 2016

BRITISH VS. AMERICAN ENGLISH

You may think that knowing a foreign language is a trouble-free way to express your thoughts to foreigners. You may also believe that knowing a certain language perfectly, guarantees you that you will understand your foreign friends. But... the same language doesn't always mean that it's the same all over the world - unfortunately. 

British English and American English is a classic example of this: when it comes to vocabulary and different mindsets between the two. It is said that American people are rather sociable whereas British people seem to be more withdrawn and reserved, but should we really rely on this stereotypical view? Maybe Americans are more courageous when it comes to achieving professional success. They are more self-confident and believe that they can achieve whatever they set their mind simply by working hard. 

But look at such Brits as actress Emilia Clark who plays Daenerys Targaryen - one of the main characters in the well-known series "Game of thrones", or comic Rowan Atkinson – famous for his role as Mr. Bean. They aren‘t boring or cool, are they? :) But even stereotypical aspects don't always seem to fit. There is a lot of truth in the belief that it can be difficult for Brits and Americans to understand each another. It's often because of different vocabulary, pronunciation or... slang. 

As you can see in the interview below, it can sometimes be a great source of fun. So, let's see what kind of slang words Hugh Laurie and the famous TV personality Ellen DeGeneres served to each other.FLOSSING (AmE) – it's showing off
CHINWAG (BrE) – to chat
BADONKADONK (AmE) – it's an extremely curvaceous female behind
CHUFFED TO BITS (BrE) – to be really pleased, excited
SHAWTY (AmE) – veeery veeery attractive girl ;)

So, it's quite funny and sometimes astonishing especially when it comes to every-day use of the same language. However, slang is slang so it has the right to be different and sophisticated. But what will you say if you find out that there are over 21 various accents all over the world? You can listen to them just in video below (you can start from 0:30):
So it's good to become familiar with various accents to be able to understand people using English in all corners of the world. But the most "difficult" thing is definitely the vocabulary.
As you can see, learning a foreign language is something perpetual. But as we wrote here www.directlanguagelab.blogspot.com on our blog, there are many ways to make it easier. So, don't waste your time. Start improving your English (or any other language) so you can communicate clearly with both Americans and Brits! :)


BRYTYJSKI VS. AMERYKAŃSKI

Mógłbyś pomyśleć, że znajomość języka obcego stanowi nieskomplikowany sposób, aby przedstawić swoje myśli obcokrajowcom. Mógłbyś pomyśleć, że skoro znasz jakiś język perfekcyjnie, nie ma możliwości, żeby nie zrozumieć swojego zagranicznego przyjaciela. Jednak...taki sam język niestety nie zawsze oznacza, że jest on identyczny na całym świecie.

Angielski brytyjski i angielski amerykański stanowią jeden z klasycznych przykładów: począwszy od stosowanego słownictwa, a kończąc na sposobie myślenia. Mówi się, że Amerykanie są raczej towarzyscy, podczas gdy Brytyjczycy wydają się być bardziej skryci i zdystansowani. Jednak czy naprawdę powinniśmy polegać na stereotypach? Być może Amerykanie są bardziej odważni, jeśli chodzi o osiąganie zawodowych celów. Cechuje ich większa pewność siebie oraz wiara, że dzięki ciężkiej pracy, mogą osiągnąć cokolwiek o czym zamarzą.

Jednak spójrzmy choćby na Emilię Clark, brytyjską aktorkę, która odgrywa rolę Daenerys Targaryen – jednej z głównych postaci w bardzo popularnym serialu "Gra o tron", bądź też na kultowego komika, Rowana Atkinsona, znanego jako odtwórca roli Jasia Fasoli. Nie określilibyśmy ich jako nudnych czy też chłodnych, nieprawdaż? :) Zatem nawet utarte stereotypy nie zawsze sprawdzają się w rzeczywistości. Jakkolwiek, jest wiele prawdy w poglądzie, iż Brytyjczycy oraz Amerykanie często napotykają trudności podczas wspólnej rozmowy, co wynika z odmiennego słownictwa, wymowy czy też...slangu.

W poniższym wywiadzie możesz zauważyć, iż różnice te mogą przynieść wiele zabawy. :) Zobacz, jaki rodzaj slangowego słownictwa zaserwowali sobie nawzajem Hugh Laurie oraz znana prezenterka telewizyjna, Ellen DeGeneres.
FLOSSING (AmE) – szpanowanie, popisywanie się
CHINWAG (BrE) – plotkować, gadać
BADONKADONK (AmE) – duża, kształtna pupa kobiety
CHUFFED TO BITS (BrE) – bardzo podekscytowany
SHAWTY (AmE) – ekm... baaaaardzo atrakcyjna dziewczyna ;)

Cóż, jest to dość zabawne i zdumiewające, zwłaszcza jeśli chodzi o codzienne użytkowanie tego samego języka. Jakkolwiek, slang to slang, zatem ma prawo być zróżnicowany i wyszukany. Jednakże co powiesz, jeśli się dowiesz, że na całym świecie możemy rozróżnić przynajmniej 21 różnych akcentów języka angielskiego? Możesz je odsłuchać w poniższym filmiku (możesz zacząć od 0:30):
Dobrze jest znać kilka akcentów, aby móc bez większych przeszkód porozumieć się z anglojęzycznymi osobami w wielu zakątkach świata. Jednakże zdecydowanie "najtrudniejszą" kwestią jest słownictwo:
Jak można zauważyć, nauka języka obcego jest czymś nieustannym, ale jak wspomnieliśmy w naszym poście na www.directlanguagelab.blogspot.com , istnieje wiele sposobów, aby nauka ta stała się łatwiejsza. Zatem nie trać czasu! Zacznij ulepszać swój angielski (bądź inny język obcy), aby bez większych przeszkód móc komunikować się zarówno z Brytyjczykami jak i Amerykanami.