piątek, 2 czerwca 2017

Holidays

As we can all see and (hopefully) feel, summer time is coming soon. It is a season when we can spend more time relaxing and we usually spend the time with our family and friends or make new friendships. We also have an opportunity to try new things like extreme sports, exotic foods, culture or even a foreign language. 

Everyone has their own goals concerning where and how to spend holidays. Some of us love the mountains and others always go for the sea. There are people who cannot imagine spending a holiday in their own country, while others would never allow anyone to talk themeselves into going abroad. 

That is the reason why you should stop for a while in order to think about the place that will fulfil your requirements if you do not want to make it another torture instead of sheer enjoyment.

If you are keen of nature and you need some peace and quiet, relaxing by the lake will be the best solution. On the other hand, there are people who always look forward to experiences full of adrenaline and cannot imagine lying on the beach interchanged with slow relaxing swimming. 

No matter which type of holidaymaker you are, we are going to point out some popular destinations:

1. Madagascar
2. Zakynthos (Greece)
3. Gordes (France)
4. Amsterdam (the Netherlands)
5. Turin (Italy)
6. Hamburg (Germany)
7. London (England)
When you go abroad, it is good to know at least some useful phrases in order to be able to communicate in the most common situations. However, you can decide to learn the foreign language that is used by people living in the country that you want to go to. In that case, we highly recommend you try one of these solutions:

Our modern e-learning platform and chat for learning foreign languages: 
Direct Language Hub http://dlhub.eu/eng/ 

Direct Language Speech Trainer – a pronunciation app and interactive coursebooks: http://www.dlapp.eu/ Have a nice holiday! :)


Wakacje

Jak wszyscy możemy zauważyć i (miejmy nadzieję) poczuć, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. :) Jest to pora, kiedy mamy większą sposobność, aby się zrelaksować, spędzić więcej czasu z rodziną, przyjaciółmi, czy też nawiązać nowe znajomości. Możemy również spróbować nowych rzeczy, takich jak sporty ekstremalne, egzotyczne jedzenie, bądź nawet nauka języka obcego.

Każdy ma swój własny cel dotyczący tego jak i gdzie spędzi wakacje. Niektórzy z nas wręcz kochają góry, inni zaś zwykli wybierać się nad morze. Są ludzie, którzy nie potrafią wyobrazić sobie spędzenia wakacji we własnym kraju, podczas gdy pozostali nie dali by się nikomu namówić na zagraniczny wyjazd.

Dlatego właśnie powinniśmy poświęcić chwilę na to, aby przemyśleć wybór wakacyjnego celu, który spełni nasze oczekiwania, i zamiast stać się torturą, będzie czystą przyjemnością.

Jeśli jesteś miłośnikiem natury lubiącym ciszę i spokój, relaks nad jeziorem będzie najlepszym rozwiązaniem. Są też ludzie, którzy poszukują przeżyć dodających adrenaliny i absolutnie nie są w stanie wyobrazić sobie wypoczynku w formie wylegiwania się na plaży przeplatanego z powolnym pływaniem.

Nieważne jakim typem wczasowicza jesteś, dziś pragniemy wskazać Ci kilka popularnych i wartych odwiedzenia miejsc:

1. Madagaskar2. Zakynthos (Grecja)
3. Gordes (Francja)
4. Amsterdam (Holandia)
5. Turyn (Włochy)
6. Hamburg (Niemcy)
7. Londyn (Anglia)
Gdy wybierasz się za granicę, warto znać choć kilka przydatnych zwrotów, aby bez przeszkód komunikować się w najbardziej codziennych sytuacjach. Jakkolwiek, zawsze możesz zdecydować się na naukę języka, który jest używany przez osoby zamieszkujące miejsce, do którego masz zamiar się wybrać. W takiej sytuacji, gorąco polecamy skorzystanie z poniższych form nauki:

Nowoczesnej platformy e-learningowej wraz  z czatem do nauki języków obcych:
Direct Language Hub: http://dlhub.eu/

Aplikacji Direct Language Speech Trainer, umożliwiającej naukę i ćwiczenie właściwej wymowy oraz interaktywnych podręczników: http://www.dlapp.eu/pl/


Udanych wakacji! :)

poniedziałek, 1 maja 2017

Let's chat !There are many ways that allow you to study or improve a foreign language you are learning. You can use various apps, attend classes or benefit from online courses. Of course if you do so, your goal is probably to achieve the ability to communicate with foreigners by understanding what they say and expressing your own ideas, emotions and thereby – your attitude. 

If you don't have the opportunity to talk face to face with foreigners, you can use the advantages that the Internet provides. For example, chatting with people can help you develop your language skills. 

You can now enjoy using the multilingual chat provided by the Direct Language Hub e-learning platform [www.dlhub.eu/eng/]. Once you have registered, you will be allowed to start a real conversation in a foreign language (there are ten to choose).
What do you need to do in order to start? You should first launch the chat by using the icon located in the top right-hand corner. Than select an avatar and a username that suits you best and fill in the information concerning your mother tongue and studied language as well as the level. It would also be good to add some information about yourself in the description so that other users are more willing to talk to you. 

After that you can start searching people who speak the language that you would like to practise. In this way you will collect a list of contacts easily. Of course, you do not have to be available all the time, so it's possible to set your status: available, busy or switched off. You are also able to change your data in the "Settings" section. 

If somebody makes you nervous, angry or you are just unwilling to talk to them, you can block them by using the tab "blocked contacts". You decide :) 

Do not hesitate! Join the chat and start improving your language skills! :)
Pogawędźmy razem!Istnieje wiele sposobów, które pozwalają Ci na naukę bądź też ulepszanie języka obcego, który starasz się opanować. Możesz skorzystać z różnych aplikacji, uczęszczać na zajęcia lub czerpać z korzyści jakie dostarczają kursy internetowe. Zatem jeśli tak właśnie postępujesz, Twój cel stanowi zapewne osiągnięcie umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami poprzez zrozumienie ich przekazu oraz poprzez wyrażanie własnych idei, emocji, a tym samym - swojej postawy, nastawienia.

Jeżeli nie masz sposobności porozmawiania z obcokrajowcami twarzą w twarz, możesz wykorzystać zalety Internetu. Na przykład czatowanie z innymi ludźmi jest czymś, co może pomóc Ci w rozwinięciu umiejętności językowych.

Już teraz możesz cieszyć się wielojęzykowym czatem stworzonym przez Direct Language Hub: e-learning'ową platformę językową (www.dlhub.eu/). Natychmiast po zarejestrowaniu będziesz miał możliwość rozpoczęcia prawdziwej rozmowy w języku obcym (aż 10 do wyboru!).Co musisz zrobić, aby móc zacząć? Na początku powinieneś uruchomić czat poprzez użycie ikony umieszczonej w prawym górnym rogu. Następnie wybierz avatar oraz nazwę użytkownika, które najbardziej Tobie odpowiadają. Wprowadź informacje dotyczące Twojego języka ojczystego oraz języka obcego, którego się dotychczas uczyłeś, określając przy tym poziom biegłości. Dobrze, żebyś dostarczył również kilka informacji o sobie, co z pewnością zachęci pozostałych użytkowników czatu do nawiązania rozmowy.

Po uzupełnieniu profilu, możesz rozpocząć wyszukiwanie osób, które posługują się językiem obcym, jaki chciałbyś praktykować. W ten sposób szybko stworzysz listę kontaktów. Oczywiście nie musisz być dostępny na czacie przez cały czas. Możesz wykorzystać jeden z trzech możliwych statusów: dostępny, zajęty oraz nieaktywny. Co więcej, nieustannie możesz modyfikować swoje dane w sekcji "ustawienia".

Jeżeli ktoś zacznie Cię denerwować, czy też niepokoić w inny sposób, który zniechęci Cię do utrzymywania kontaktu z tą osobą, możesz ją z łatwością powstrzymać poprzez dodanie do listy osób blokowanych. Decyzja należy do Ciebie! ;)

Zatem nie zwlekaj! Dołącz do czatu już teraz i zacznij rozwijać dotychczas zdobyte umiejętności językowe! :)

poniedziałek, 6 marca 2017

Naturalizacja

Nie ulega wątpliwości, iż możliwość wyboru miejsca zamieszkania jest znacznie większa niż kiedykolwiek. Na naszą decyzję wpływa wiele określonych czynników takich jak perspektywy zawodowe, klimat, otoczenie, środowisko, dostęp do rozrywki oraz odległość dzieląca nas od najbliższej rodziny, krewnych. Co więcej, nie jest to wyłącznie zmiana miasta, które bierzemy pod uwagę, ale coraz częściej zmiana kraju. Ludzie nie tylko pragną innego miejsca do życia, lecz rosnąca liczba osób chce również uzyskać obywatelstwo.
Oczywiście, istnieje wiele istotnych wymogów dotyczących otrzymania innej narodowości. Dla przykładu, jeśli chodzi o USA, możesz odwiedzić specjalną stronę 'U.S. Citizenship and Immigration Services' (https://www.uscis.gov/), gdzie znajdziesz informacje dotyczące procesu naturalizacji. Jest wiele znaczących korzyści wynikających z posiadania amerykańskiego obywatelstwa. Pierwszą z nich jest otrzymanie paszportu umożliwiającego podróżowanie. Będziesz mógł również głosować w wyborach, a nawet ubiegać się o urząd. Jeżeli posiadasz rodzinę, będzie im łatwiej wyemigrować, a Twoim dzieciom urodzonym za granicą - uzyskać obywatelstwo.

W celu stania się obywatelem Stanów Zjednoczonych, w momencie wypełniania podania musisz mieć ukończone 18 lat. Kolejnym wymogiem jest umiejętność pisania, czytania i mówienia po angielsku, a także posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii rządu. Powinieneś być osobą przestrzegającą zarówno zasad moralnych jak i przepisy oraz idee wyrażone w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pierwszy krok w procesie naturalizacji stanowi wypełnienie formularza N-400. Musisz również legalnie przebywać w Stanach Zjednoczonych jako stały mieszkaniec przez okres pięciu lat bądź trzech, gdy Twój małżonek jest obywatelem USA. Jesteś wówczas zobowiązany do nieprzerwanego, fizycznego przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy tuż przed terminem wypełnienia podania. Będziesz musiał również podejść do egzaminu językowego oraz obywatelskiego. Ostatni krok stanowi złożenie przysięgi wierności.

Jak można zauważyć, w zdobycie obywatelstwa należy włożyć wiele wysiłku, lecz jeśli zdecydujesz się na taki krok, zdobędziesz wiele możliwości, które w znaczący sposób wpłyną na Twoje życie.Naturalization

There is no doubt that the opportunity of choosing where to live nowadays is greater than ever. There are many factors that make us choose the particular place we live such as career perspectives, the climate, the environment, access to varied entertainment or the distance to our immediate family and relatives. Additionally, it is not only a change of city which is taken into consideration but more and more often it is a change of country. Not only do people want to change the place they live, but a growing number of people want to gain citizenship.
Of course, there are a lot of important requirements concerning obtaining another nationality. For instance, when it comes to the USA, you can visit a special website 'U.S. Citizenship and Immigration Services' (https://www.uscis.gov) where you can find the information about the naturalization process. There are some significant advantages of American citizenship. The first one is you are able to get a passport so that you can travel. You will also be allowed to vote in elections and even run for office. If you have a family, it will be easier for them to emigrate and for your children born abroad to obtain citizenship.

In order to become a U.S. citizen you need to be 18 years old at the time of filling in the application form. A further requirment is the ability to write, read and speak English and to have a basic understanding of the history of the government. You should also be a person of good moral character, who simultaneously obeys the rules and ideas of the U.S. Constitution.
The first step in the naturalization process is filling in the N-400 application form. The second prerequisite is that you have to be living in the United States as a legitimate permanent resident for 5 years, or 3 years if your spouse is a U.S. citizen. You are obliged to stay (physically) in the USA for at least 30 months out of the 5 years immediately predating the day of filling in the application form. You also need to take English and the U.S. Civics exams, and at the end take the Oath of Allegiance to the United States.

As you can see, you have to put a lot of effort into it but if you do, you gain many opportunities when you make such significant change to your life.poniedziałek, 19 grudnia 2016

Znajdź szkołę w swoim mieście.

Nasze wydawnictwo powstało w roku 2008 jako Direct English Publishers oferując szkołom językowym nowoczesny podręcznik do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method for English.


W chwili obecnej słuchacze kursów językowych w ponad 34 krajach korzystają z kolejnego wydania podręcznika do języka angielskiego English designed with Direct Method, a także podręczników Direct Kids, Business, Get Down to Business i Advanced oraz kursów do nauki języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i portugalskiego.Warto podkreślić, iż podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab mogą zostać zakupione wyłącznie przez właścicieli szkół, którzy pragną zapewnić swoim słuchaczom możliwość nauki poprzez metodę bezpośrednią. Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobywaniem umiejętności językowych z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub portugalskiego możesz z łatwością odnaleźć szkołę w swoim mieście. Wystarczy tylko kliknąć w link: http://www.dllab.eu/pl/lista-szkol i wybrać odpowiedni kraj z listy.