Kontakt | Contact

e-mail: info@dllab.eu

Direct Language Lab - our mission is to provide language schools with coursebooks for learning foreign languages by means of the direct method. http://www.dllab.eu/

Direct Language Lab - naszą misją jest dostarczanie szkołom językowym podręczników do nauki języków obcych metodą bezpośrednią. http://www.dllab.eu/pl/


Direct Language Hub is a modern e-learning platform for learning foreign languages using the direct method. http://dlhub.eu/eng/

Direct Language Hub to nowoczesna platforma e-learningowa do nauki języków obcych w oparciu o zasady metody bezpośredniej. http://dlhub.eu/

Now you can improve your English pronunciation with Direct Speech Trainer and learn and revise almost 3,000 English words broken down into transparent categories with the use of Direct Language English. http://www.dlapp.eu/

Możesz teraz samodzielnie doskonalić swoją angielską wymowę używając Direct Speech Trainer oraz nauczyć się i utrwalić prawie 3000 słówek angielskich podzielonych na przejrzyste kategorie za pomocą Direct Language English. http://www.dlapp.eu/pl/