poniedziałek, 6 marca 2017

Naturalizacja

Nie ulega wątpliwości, iż możliwość wyboru miejsca zamieszkania jest znacznie większa niż kiedykolwiek. Na naszą decyzję wpływa wiele określonych czynników takich jak perspektywy zawodowe, klimat, otoczenie, środowisko, dostęp do rozrywki oraz odległość dzieląca nas od najbliższej rodziny, krewnych. Co więcej, nie jest to wyłącznie zmiana miasta, które bierzemy pod uwagę, ale coraz częściej zmiana kraju. Ludzie nie tylko pragną innego miejsca do życia, lecz rosnąca liczba osób chce również uzyskać obywatelstwo.
Oczywiście, istnieje wiele istotnych wymogów dotyczących otrzymania innej narodowości. Dla przykładu, jeśli chodzi o USA, możesz odwiedzić specjalną stronę 'U.S. Citizenship and Immigration Services' (https://www.uscis.gov/), gdzie znajdziesz informacje dotyczące procesu naturalizacji. Jest wiele znaczących korzyści wynikających z posiadania amerykańskiego obywatelstwa. Pierwszą z nich jest otrzymanie paszportu umożliwiającego podróżowanie. Będziesz mógł również głosować w wyborach, a nawet ubiegać się o urząd. Jeżeli posiadasz rodzinę, będzie im łatwiej wyemigrować, a Twoim dzieciom urodzonym za granicą - uzyskać obywatelstwo.

W celu stania się obywatelem Stanów Zjednoczonych, w momencie wypełniania podania musisz mieć ukończone 18 lat. Kolejnym wymogiem jest umiejętność pisania, czytania i mówienia po angielsku, a także posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii rządu. Powinieneś być osobą przestrzegającą zarówno zasad moralnych jak i przepisy oraz idee wyrażone w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pierwszy krok w procesie naturalizacji stanowi wypełnienie formularza N-400. Musisz również legalnie przebywać w Stanach Zjednoczonych jako stały mieszkaniec przez okres pięciu lat bądź trzech, gdy Twój małżonek jest obywatelem USA. Jesteś wówczas zobowiązany do nieprzerwanego, fizycznego przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy tuż przed terminem wypełnienia podania. Będziesz musiał również podejść do egzaminu językowego oraz obywatelskiego. Ostatni krok stanowi złożenie przysięgi wierności.

Jak można zauważyć, w zdobycie obywatelstwa należy włożyć wiele wysiłku, lecz jeśli zdecydujesz się na taki krok, zdobędziesz wiele możliwości, które w znaczący sposób wpłyną na Twoje życie.